Yukarı
Çık

YABANCI SAĞLIK SİGORTASI

 

İkamet izni için gerekli özel sağlık sigortanızı hemen yaptırın Türkiye’de yaşamaya bir adım daha yaklaşın!

 

YABANCILARIN ÜLKEMİZDE İKAMET EDEBİLMESİ İÇİN GEREKLİ ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI, TÜRKİYE’DEKİ YENİ YAŞAMINIZDA SAĞLINIZI GÜVENCE ALTINA ALIYOR.

 

Güneş Yabancı Uyruklular İçin Sağlık Sigortası’nda kapsamlı teminatlar ve ayrıcalıklı hizmetler sizi bekliyor.

 

Detaylı bilgi Güneş Sigorta acentelerinde.

 

Güvence Kapsamı

 

Yatarak Tedavi Teminatları

 

 • Hastane hizmetleri (ameliyat, ameliyathane, anestezi, ilaç, laboratuvar, radyoloji vb.)
 • Hastanede kalınan süre içerisinde oda, yatak, yemek ve refakatçi masrafları
 • Kornea, böbrek, pankreas, karaciğer, kalp, akciğer nakli
 • ESWL, Gama Knife giderleri
 • Koroner anjiyografi
 • Yatarak tedavi esnasında yapılan tüm tanı amaçlı biyokimya, mikrobiyoloji, patoloji tetkikleri, radyolojik inceleme ve görüntüleme
 • Ameliyat sonrası fizik tedavi
 • Sigortalının günlük yaşam faaliyetlerine yardımcı olan ve sosyal bakımdan destek olunması amacıyla evde yapılan tıbbi bakım hizmetleri
 • Kemoterapi, radyoterapi, diyaliz
 • Besin zehirlenmesi, alçı uygulaması, basit yanık tedavileri gibi 24 saatten kısa sureli tıbbi tedaviler (gözlem, müşahede)
 • Bir kaza veya hastalık sonucunda uzuv kaybı olması halinde suni uzuv giderleri
 • Yoğun bakım ünitelerindeki tedaviler
 • Trafik kazası sonucu meydana gelen diş ve burun ile ilgili tedaviler

 

Ayakta Tedavi Teminatları

 

 • Doktor muayene
 • Tanı amaçlı incelemeler
 • İlaç
 • Fizik tedavi

 

Tüm anlaşmalı sağlık kurumlarında yatarak tedavi giderleri limitsiz, anlaşmalı olmayan sağlık kurumlarında ise yıllık 20.000 TL limit ve %20 sigortalı katılım payı ile karşılanmaktadır. Ayakta tedavi giderleri ise yıllık 2.000 TL limit ve %40 sigortalı katılım payı ile karşılanır.

Tüm Hakları Saklıdır. Copyright © 2024 Armada Sigorta

Sitemap   |   Tasarım : interbim.com