Yukarı
Çık

FERDİ KAZA SİGORTASI

 

Sigortalıyı sigorta müddeti içinde maruz kalacağı kazaların neticelerine karşı temin eder. Kaza tabirinden maksat ani ve harici bir hadisenin tesirile sigortalının iradesi dışında ölmesi veya cismani bir arızaya maruz kalmasıdır.

 

Kaza sayılan haller;

 

  1. Birdenbire ve beklenilmeyen bir şekilde intişar eden gazların teneffüsünden.
  2. Yanıklardan ve ani bir hareket neticesinde adale ve sinirlerin incinmesi, burkulması ve kopmasından.
  3. Yılan veya haşerat sokması neticesinde husule gelen zehirlenmeler.
  4. Isırılma neticesinde meydana gelen kuduzdan mütevellit vefat hali veya cismani arızalar.

Tüm Hakları Saklıdır. Copyright © 2024 Armada Sigorta

Sitemap   |   Tasarım : interbim.com