Yukarı
Çık

Armada Sigorta

Sigorta Yaptırırken Nelere Dikkat Edilir?

Hangi sigorta ya da acente ile çalışırsanız çalışın, sigortaya ihtiyacınız olduğunda işleri en hızlı şekilde çözümleyebilmek için sigorta yaptırırken bazı noktalara dikkat etmenizi tavsiye ediyoruz.

Hangi sigorta ya da acente ile çalışırsanız çalışın, sigortaya ihtiyacınız olduğunda işleri en hızlı şekilde çözümleyebilmek için sigorta yaptırırken bazı noktalara dikkat etmenizi tavsiye ediyoruz. İşte bunlardan bir kaçı:

SİGORTA POLİÇENİZİ DÜZENLEYEN KİŞİLERE DOĞRU VE TAM BİLGİ VERİNİZ.
Sigorta sözleşmeleri, sigorta ettirenin/sigortalının beyan esasına beyanına göre düzenlenmektedir. Sigorta ettiren/sigortalı, poliçenin ihtiyaçlarını tam olarak karşılayacak şekilde teminatları içermesi için sigorta şirketine tam ve doğru bildirimde bulunmalıdır. Aksi takdirde, sigorta ettirenin beyanının gerçeğe aykırı veya eksik olması halinde, sigorta şirketi, sözleşmeyi daha ağır şartlarla yapabileceği gibi sigorta poliçesini de iptal etme hakkına sahiptir.

POLİÇENİZİ MUTLAKA OKUYUNUZ.
Sigorta poliçesi, sigorta ettiren/sigortalı ile sigorta şirketi arasında yapılan bir sözleşme olup, her iki tarafı da bağlayan hükümler içermektedir. Bu nedenle, tarafların hak ve yükümlülüklerinin öğrenilmesi için poliçe ve eklerinin mutlaka incelenmesi gerekmektedir.

SİGORTA GENEL ŞARTLARINI İNCELEYİNİZ.
Sigorta genel şartları, söz konusu sigorta ile temin edilen haller ve sigorta teminatı dışında kalan haller ile sigorta şirketine ve sigorta ettirene düşen görevler gibi temel konulara ilişkin düzenlemeleri açıklayan mevzuat olup, sigorta şirketleri tarafından poliçe ekinde sigorta ettirene verilmektedir. Söz konusu genel şartların, satın alınan ürün hakkında ayrıntılı bilgi edinilmesi, sigorta yaptırılmadan önce ya da sigorta yaptırıldığı zaman ileride karşılaşılabilecek sorunların en aza indirilmesi amacıyla sigorta ettiren tarafından çok iyi okunması gerekmektedir.

SİGORTA TEMİNATININ KAPSAMINI TAM OLARAK İNCELEYİNİZ.
Sigorta poliçesi tarafından sağlanan teminatların kapsamı konusunda tereddüte yer vermeyecek şekilde bilgi edinilmelidir.

SİGORTA POLİÇESİNDE YER ALAN ÖZEL ŞARTLARI İNCELEYİNİZ.
Sigorta poliçelerinde sigortalı aleyhine olmamak ve genel şartların hükümlerini daraltmamak kaydıyla özel şartlar yer alabilir. Özel şartlar, her riske ve poliçeye özel olarak kaleme alınabileceği için sigortalının, poliçesinde yer alan özel şart hükümleri hakkında bilgi sahibi olması önemlidir.

POLİÇENİZİN PRİM TUTARINI/ÜCRETİNİ MUTLAKA ÖDEYİNİZ.
Sigorta teminatı, aksi belirtilmedikçe sigorta ücretinin tamamının veya taksitle ödenmesi kararlaştırılmış ise, ilk taksitin ödenmesiyle başlamaktadır.

POLİÇENİZDE MUAFİYET VE/VEYA MÜŞTEREK SİGORTA UYGULAMASINA DİKKAT EDİNİZ.
Bazı sigorta poliçeleri müşterek sigorta (sigorta bedelinin poliçede belirtilen belli bir yüzdesinin sigortalı üzerinde kalması ve meydana gelecek hasarlarda sigortalının bu oranla hasara iştirak etmesi kaydıyla sigortalıyla müşterek olarak yapılması) ve/veya muafiyet (hasarın, poliçede önceden belirtilmiş, sigorta bedeli üzerinden bulunacak bir oranda veya tutarda sigorta şirketi tarafından tazmin edilmeyeceği) uygulamaları bulunmaktadır. Müşterek sigorta ve muafiyet uygulamalarında sigortalının ödeyeceği prim tutarından indirim yapılmaktadır. Dolayısıyla, sigortalının poliçenin düzenlenmesi aşamasında ödeyeceği prim tutarını ve sonrasında hasar anında alacağı tazminat miktarını etkileyecek muafiyet ve müşterek sigorta uygulamalarının avantaj ve dezavantajlarını bilmesi büyük önem taşımaktadır.


HİZMETLERİMİZ
>> Yabancı Sağlık Sigortası
>> Ferdi Kaza Sigortası
>> Mühendislik Sigortası
>> Nakliyat Sigortası
>> Tarım Sigortası
>> Sağlık Sigortası
>> İşyeri Paket Sigortası
>> Konut Sigortası
>> Dask
>> Kasko
>> Trafik Sigortası

Tüm Hakları Saklıdır. Copyright © 2024 Armada Sigorta

Sitemap   |   Tasarım : interbim.com